Φιλοξενία ιστοσελίδων

Η εταιρία beepcomputers σας παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων σε εξειδικευμένους διαδικτυακούς διακομιστές (web servers) που διαθέτει στις ΗΠΑ.

Έχουμε υιοθετήσει την υποστήριξη του “ανοικτού κώδικα” (open-source)

Πολύ χαμηλοί χρόνοι καθυστέρησης, σίγουρη εξασφάλιση των δεδομένων σας και άμεση τεχνική υποστήριξη! Οι webservers μας είναι βασισμένοι σε FreeBSD unix και χρησιμοποιούν “apache” http server και mySQL server με αποτέλεσμα να μπορούν να φιλοξενήσουν ιστοσελίδες στατικού περιεχομένου (html, flash κλπ) και δυναμικού περιεχομένου τεχνολογίας php.

Την ποιοτική παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών διασφαλίζουμε με συνεχείς αναβαθμίσεις στις εκδόσεις λογισμικού εξυπηρετητών!

Ανάλογα με το πακέτο φιλοξενίας της επιλογής σας έχετε στην διάθεσή σας επιπλέον δυνατότητες όπως subdomains, mailboxes, λογαριασμούς ftp και δυνατότητες δημιουργίας εξειδικευμένων DNS records.

Τα προκαθορισμένα πακέτα φιλοξενίας είναι τα εξής 5:

1   Πακέτο φιλοξενίας Starter
 
Χώρος
30MB
 
bandwidth
 
1GB/μήνα

email boxes

 
5
Τιμή πακέτου
75,00€ / έτος  
 
 
2 Πακέτο φιλοξενίας Standard
 
Χώρος
200MB
 
bandwidth
 
5GB/μήνα

email boxes

 
30
mySQL database
1
subdomains
1
Τιμή πακέτου

105,00€ / έτος 

 
 
3 Πακέτο φιλοξενίας Advanced
 
Χώρος
500MB
 
bandwidth
 
20GB/μήνα

email boxes

 
60
mySQL database
1
subdomains
2
Τιμή πακέτου

185,00€ / έτος

 
 
 
 
4 Πακέτο φιλοξενίας Professional
 
Χώρος
1000MB
 
bandwidth
 
30GB/μήνα

email boxes

 
130
mySQL database
1
subdomains
5
Τιμή πακέτου

340,00€ / έτος

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να γίνει διαμόρφωση ειδικού πακέτου για οποιεσδήποτε απαιτήσεις!

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων